Doortrekken Asserweg gestart

Wat betekent dit voor de fietser?

DeBilt-FB-Asser
    Bij het doortrekken van de Asserweg naar de rotonde op de Biltse Rading is de vraag hoe de uitgaande auto’s zich gaan verhouden tot de fietsersstroom. Fietsersbond De Bilt plaatst een kanttekening.

In maart is een begin gemaakt met de realisatie van VCP3A (VerkeersCirculatiePlan variant 3a); het aansluiten van de Asserweg op de rotonde Biltse Rading en de invoering van eenrichtingsverkeer in delen van De Bilt. De eerste werkzaamheden zijn gestart zoals het kappen van bomen en werkzaamheden aan rioleringen, kabels en leidingen. Hierna volgt de herinrichting van de Asserweg en de aansluiting op de rotonde Biltse Rading.

Fietsersbond De Bilt heeft zijn zorg geuit bij de gemeente over de veiligheid van de veelal jonge fietsers. Fietsers die uit de tunnel komen moeten straks de doorgetrokken weg oversteken via een ‘shared space’ ruimte. Dit is een gedeelde ruimte voor alle verkeersdeelnemers gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid. Dat is lastig voor beginnende verkeersdeelnemers, er zijn geen voorrangsregels. Omdat het vaak jonge schoolkinderen zijn is de verleiding groot om vooral voor veiligheid te kiezen, bijvoorbeeld het voetpad, richting Asserweg.

Een ander punt is de constatering dat fietsers die richting noord willen direct bij verlaten tunnel linksaf het voetpad op gaan richting noordelijk stuk Alfred Nobellaan. De Fietsersbond zou daarom hier graag een combinatie van fiets- en voetpad zien.

Lange weg

Toch is de Fietsersbond tevreden, het was een lang traject. Frans de Ruiter van Fietsersbond De Bilt legt uit: ‘In kringen van de Fietsersbond klinkt “variant VCP3A” bijna als heilige graal, omdat we op iets schijnbaar eenvoudigs zo lang moesten wachten. Uitvoering van VCP3A is een voorbeeld van hoe lang een strijd kan duren, maar ook hoe groot een succes kan zijn door inspanning! De Fietsersbond heeft indertijd eerst haar bijdrage geleverd aan de plannen. Onze argumenten waren blijkbaar overtuigend genoeg voor de gemeenteraad om in 2014 te kiezen voor variant “3A”. Met hier en daar eenrichtingverkeer wordt sluipverkeer tussen de snelwegen moeilijker en worden enkele straten veiliger voor fietsers.

Vervolgens is heel wat geduld op de proef gesteld, in ieder geval van alle fietsers die – zeker in de spits! – gebruik maken van Burgemeester de Withstraat, Blauwkapelseweg en Looydijk. Diverse aanpassingen gingen voor, zoals de reconstructie van het Dokter Letteplein. Ook moesten er nog wat bestuurlijke hobbels genomen worden.  Onder druk van de Fietsersbond is in 2017 nog een motie aangenomen om een versnelling aan te brengen. Gelukkig pakt de huidige wethouder een en ander voortvarend op waardoor de aansluiting van de Asserweg op de Biltse Rading nu bijna een feit is en VCP3A naar verwachting in het voorjaar van 2021 ingevoerd kan worden!’

Na realisatie monitort de gemeente de nieuwe situatie.

Tekening aansluiting  Asserweg – Biltse Rading

DSC_4580
Fietstunnel richting Asserweg Beeld-auteur: s.mergler

Categorieën