Zin om mee te helpen?

Zin om je in te zetten voor Fietsersbond De Bilt? Wij zoeken versterking voor het kernteam en voor diverse projecten.

Wat zou je zoal kunnen doen? Waar ligt jouw belangstelling? Waar heb je verstand van? Hierbij een aantal mogelijkheden.

Lid kernteam 
Eens per (ongeveer) zes weken komt dit kernteam (online) bij elkaar om te bespreken wat er speelt op verkeersgebied in de gemeente. Zijn de belangen van de fietser voldoende meegenomen? We bekijken de vragen en meldingen van leden en inwoners. Kunnen wij ze helpen oplossen? Of zorgen we dat dit bij de juiste instantie komt? Ook hebben we periodiek overleg met de gemeente over de verkeersplannen en (fiets)knelpunten. Met de huidige bezetting van het team is dit best veel, dus aanvulling is zeer welkom.

Knelpunten signaleren
Je komt vast wel eens ergens binnen de gemeente een situatie tegen waarvan je denkt: dit is gevaarlijk voor de fietser of kan beter. Meld dit dan bij het meldpunt van de gemeente. Laat ook ons weten welke melding je hebt gedaan via [email protected]. Wij houden dan de vinger aan de pols of er actie wordt ondernomen op de melding.

Aanspreekpunt fiets voor je wijk/buurt
Ben je lid van een wijk- of buurtvereniging? Word dan contactpersoon voor fietsgerelateerde zaken. Jij zit dicht bij het vuur en ziet wat er op fietsgebied beter kan. Jij kunt ons dan inschakelen of raadplegen om tot een oplossing te komen. En wij zijn beter op de hoogte van wat er speelt in de verschillende delen van de gemeente.

Contactpersoon voor de school van je (klein)kind
Rondom scholen ontstaan vaak onoverzichtelijke situaties, met name bij het halen en brengen van de kinderen. Fietsers en voetgangers komen dan in de knel. Misschien heb jij ideeën voor de aanpak hiervan. Of misschien heb je daarbij hulp nodig. Neem dan contact met ons op om samen te kijken naar mogelijke oplossingen. Lees meer over fietsen naar school op de landelijke fietsersbond.

Fietsnieuws
Natuurlijk zijn we er niet alleen voor De Bilt en Bilthoven, maar ook voor Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading en Westbroek. Allemaal vallend onder de Gemeente De Bilt. Dus heb je een fietsnieuwtje, schrijf je graag? Schroom niet en schrijf je stukje.

En dan nog dit..
Wij maken graag gebruik van de verschillende expertises die er vast en zeker zijn onder onze leden. Je kunt daarbij natuurlijk denken aan vakmatige expertise op bijvoorbeeld het gebied van verkeer, bestuur, milieu, juridische zaken, communicatie enzovoort. Maar we hopen ook op inbreng van de vele ervaringsdeskundigen die al fietsend door de gemeente vast veel verbeterpunten tegenkomen.

En wellicht denk je ons op een andere manier te kunnen steunen. Laat het ons weten via [email protected]..  Wij zijn er blij mee.

Januari 2021