Contact

Contact fietsersbond afdeling De Bilt

Contact:

Frans de Ruiter, 030 2210115
e-mail: [email protected]

Bestuur:

Frans de Ruiter, voorzitter
Gabriëlle Dijkstra – van der Burg, secretaris
Wim Mastop, penningmeester

Kerngroepleden